Nr 4, december '17

Voorwoord

Portretfoto (kleur) Peter te Boekhorst

Peter te Boekhorst

Afscheid

Dit is het dertiende nummer sinds de start van Hemato-oncologie. Wat begon als een eenmalige uitgave is behoorlijk uit de hand gelopen met sindsdien ieder kwartaal een nummer. Het is ons steeds gelukt om met onderwerpen te komen die informatief zijn zonder dat deze wetenschappelijke verdiepingen behoeven. Meer »

Beleid

Symbolische hoofdillustratie 'kosten dure geneesmiddelen'

TKI’s met elkaar op prijs laten concurreren

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) gaan als één partij met farmaceuten onderhandelen over de prijzen van tyrosinekinaseremmers (TKI’s), gevolgd door andere dure oncolytica. Prof. dr. Nicole Blijlevens heeft zich hier sterk voor gemaakt. Meer »

Symbolische hoofdillustratie 'kosten dure geneesmiddelen' TKI’s met elkaar op prijs laten concurreren

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) gaan als één partij met farmaceuten onderhandelen over de prijzen van tyrosinekinaseremmers (TKI’s), gevolgd door andere dure oncolytica. Prof. dr. Nicole Blijlevens heeft zich hier sterk voor gemaakt. Meer »

Kwaliteit

Symbolische illustratie actievere rol patienten

STEEDS ACTIEVERE ROL VOOR PATIËNTEN ‘De klachten zijn maar een deel van het verhaal’

Ook binnen de oncologische hematologie is steeds meer aandacht voor kwaliteit van leven. Hoogleraar epidemiologie prof. dr. Lonneke van de Poll (Antoni van Leeuwenhoek) verricht hier onderzoek naar. Meer »

Symbolische illustratie actievere rol patienten STEEDS ACTIEVERE ROL VOOR PATIËNTEN ‘De klachten zijn maar een deel van het verhaal’

Ook binnen de oncologische hematologie is steeds meer aandacht voor kwaliteit van leven. Hoogleraar epidemiologie prof. dr. Lonneke van de Poll (Antoni van Leeuwenhoek) verricht hier onderzoek naar. Meer »

Promotie

EEN UITGEBALANCEERD PRODUCT, GERICHT OP DE PATIËNT Cellulaire immuuntherapie

Internist-hematoloog in opleiding dr. Mieke Roeven (Radboudumc) werkte tijdens haar promotieonderzoek aan de ontwikkeling van cellulaire immuuntherapieën met dendritische en natural killer cellen, met als doel een afweerreactie op te wekken tegen tumorcellen zonder dat GVHD ontstaat. Meer »

BESLISBOOM HELPT BIJ KEUZE POST-REMISSIEBEHANDELING Acute myeloïde leukemie op maat behandelen

Dr. Jurjen Versluis (Erasmus MC) vindt dat bij de keuze voor de post-remissiebehandeling van acute myeloïde leukemie (AML) ook rekening moet worden gehouden met de risico’s. Hij maakte tijdens zijn promotieonderzoek een beslisboom. Meer »

Overzicht dissertaties september t/m december 2017

Een overzicht van dissertaties op het gebied van de klinische en preklinische hemato-oncologie. Meer »