Nr 5, december '16

Voorwoord

Portretfoto (kleur) van Peter te Boekhorst

Peter te Boekhorst

Winter

Met de winter voor de deur komt ook de jaarlijkse meeting van de American Society of Hematology (ASH) weer in zicht en op het moment van verschijning van dit nummer is deze al weer voorbij. Meer »

Wetenschap

Portretfoto (kleur) van Saskia Middeldorp

HAM-WASSERMAN LEZING Testen op trombofilie meestal niet zinvol

Testen op trombofilie bij trombosepatiënten is alleen nodig als het ook echt consequenties heeft, is al jaren de boodschap van prof. dr. Saskia Middeldorp (AMC, Amsterdam). Meer »

Portretfoto (kleur) van Saskia Middeldorp HAM-WASSERMAN LEZING Testen op trombofilie meestal niet zinvol

Testen op trombofilie bij trombosepatiënten is alleen nodig als het ook echt consequenties heeft, is al jaren de boodschap van prof. dr. Saskia Middeldorp (AMC, Amsterdam). Meer »

Schematische weergave Mastocytoseteam

EXPERTISECENTRUM GEOPEND IN GRONINGEN Mastocytose lang niet altijd herkend

Het UMCG heeft een lange traditie in zorg en onderzoek op het gebied van de zeldzame ziekte mastocytose. Het recent geopende Mastocytose Centrum Groningen is uniek voor Nederland en heeft gegevens van zo’n 350 patiënten. ‘Patiënten komen uit heel Nederland naar Groningen voor onderzoek, second opinion en behandeling’, aldus internist-hematoloog dr. Bart Span (UMC Groningen). Meer »

Schematische weergave Mastocytoseteam EXPERTISECENTRUM GEOPEND IN GRONINGEN Mastocytose lang niet altijd herkend

Het UMCG heeft een lange traditie in zorg en onderzoek op het gebied van de zeldzame ziekte mastocytose. Het recent geopende Mastocytose Centrum Groningen is uniek voor Nederland en heeft gegevens van zo’n 350 patiënten. ‘Patiënten komen uit heel Nederland naar Groningen voor onderzoek, second opinion en behandeling’, aldus internist-hematoloog dr. Bart Span (UMC Groningen). Meer »

Promotie

BETER COMMUNICEREN PatientTIME helpt lymfoompatiënten bij gesprek met arts

Een lymfoom is een complexe aandoening, er zijn veel varianten en veel verschillende behandelingen. Mede daardoor kan het gesprek met de arts voor patiënten een flinke uitdaging vormen. Dr. Inge van Bruinessen (NIVEL) ontwikkelde tijdens haar promotieonderzoek samen met lymfoompatiënten een online platform, PatientTIME, dat patiënten helpt om het gesprek met de arts voor te bereiden. Meer »

Overzicht dissertaties november en december 2016

Een overzicht van dissertaties op het gebied van de klinische en preklinische hemato-oncologie. Meer »

5
december '16
jaargang 3

Beroepsuitoefening

Een nieuwe functie buiten de hematologie

Dr. Fenna Heyning en prof. dr. Douwe Biesma zijn allebei internist-hematoloog, maar werken nu in een andere functie. Hoe bevalt dat? Waarom maakten zij een overstap? En hebben zij iets aan hun ervaring als medisch specialist? Meer »

Beleid

WHO-CLASSIFICATIE 2016 Meer genetische informatie in herziene versie lymfomen

Bijna acht jaar na de 2008 WHO-classificatie van hematologische maligniteiten verscheen dit jaar een herziening van de classificatie van lymfomen, een weergave van de consensus tussen hemato-pathologen, genetici en clinici. Meer »