Nr 4, november '21

Voorwoord

Portretfoto (kleur) Rogier Mous

Rogier Mous

Polderen

De tekst van het liedje 15 Miljoen Mensen blijkt anno nu nog verrassend actueel als je kijkt naar de polarisatie die in Nederland is ontstaan tijdens de COVID-19-pandemie. Als Nederlanders gunnen wij andersdenkenden namelijk graag alle ruimte, maar alleen als dat anders denken ons zelf niet in de weg zit. Meer »

Wetenschap

Foto (kleur) Gerwin Huls

WACHTEN OP VERGOEDING Venetoclax bij acute myeloïde leukemie

Na vele negatieve studies naar combinatie­behandelingen met hypomethylerende middelen voor oudere, niet-fitte patiënten met AML toonde de VIALE-A-studie een voordeel van toevoegen van venetoclax aan hypomethylerende behandeling met azacitidine. ‘Op het moment dat de vergoeding geregeld is, zal dit de nieuwe standaardbehandeling zijn voor deze patiëntencategorie’, aldus prof. dr. Gerwin Huls. Meer »

Foto (kleur) Gerwin Huls WACHTEN OP VERGOEDING Venetoclax bij acute myeloïde leukemie

Na vele negatieve studies naar combinatie­behandelingen met hypomethylerende middelen voor oudere, niet-fitte patiënten met AML toonde de VIALE-A-studie een voordeel van toevoegen van venetoclax aan hypomethylerende behandeling met azacitidine. ‘Op het moment dat de vergoeding geregeld is, zal dit de nieuwe standaardbehandeling zijn voor deze patiëntencategorie’, aldus prof. dr. Gerwin Huls. Meer »

Patiëntenzorg

Symbolische illustratie (kleur) Vermoeidheid na kanker

SAMENHANG KAN BASIS VORMEN VOOR BEHANDELING EN REVALIDATIE Vermoeidheid als centraal symptoom na kanker

Uit onderzoek van IKNL en Tilburg University onder overlevers van kanker komt vermoeidheid als centraal symptoom naar voren. Vervolgonderzoek moet praktische handreikingen bieden voor gerichte ondersteuning van de patiënt in de behandel- en revalidatiefase. Meer »

Symbolische illustratie (kleur) Vermoeidheid na kanker SAMENHANG KAN BASIS VORMEN VOOR BEHANDELING EN REVALIDATIE Vermoeidheid als centraal symptoom na kanker

Uit onderzoek van IKNL en Tilburg University onder overlevers van kanker komt vermoeidheid als centraal symptoom naar voren. Vervolgonderzoek moet praktische handreikingen bieden voor gerichte ondersteuning van de patiënt in de behandel- en revalidatiefase. Meer »

Richtlijn

HOUVAST EN LANDELIJK MEER UNIFORMITEIT NVvH-bestuur accordeert en publiceert nieuwe DLBCL-richtlijn

Recent is de Richtlijn diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) gepubliceerd. Werkgroepvoorzitter prof. dr. Josée Zijlstra en werkgroeplid dr. Marcel Nijland vertellen over de totstandkoming en belangrijkste punten in de richtlijn. Meer »

Promotie

HLA-KLASSE II ALS DOELWIT VAN IMMUUNRESPONS NA ALLOGENE STAMCELTRANSPLANTATIE Gericht bloedcellen aanvallen met donor-CD4 T-cellen

Dr. Peter van Balen deed promotieonderzoek naar CD4 T-cellen van een HLA-identieke donor. Deze kunnen na allogene stamcel­transplantatie gericht cellen aanvallen, zonder graft-versus-host-ziekte te veroorzaken. Meer »

Overzicht dissertaties oktober t/m december 2021

Een overzicht van dissertaties op het gebied van de klinische en preklinische hemato-oncologie. Meer »