Overzicht

EHA late breaking abstract

Minder toxische behandeling bij hoogrisico burkittlymfoom

  • 5 juli 2022

Dr. Martine Chamuleau (Amsterdam UMC) mocht op de EHA dit jaar in de late breaking abstract sessie’ de eerste resultaten van de HOVON127-studie presenteren.

In de fase 2 HOVON/SAKK-studie werd een behandeling met ‘dose-adjusted’ toposide, prednison, vincristine, cyclofosfamide, doxorubicine en rituximab (DA-EPOCH-R) bij patiënten met hoogrisico burkittlymfoom vergeleken met het ‘multi-agent’-chemotherapieschema rituximab, cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine, methotrexaat/rituximab, ifosfamide, etoposide, en cytarabine (R-CODOX-M/R-IVAC). De experimentele behandeling liet een vergelijkbaar complete metabole remissie (CMR) en totale overleving (OS) zien, maar bleek te leiden tot minder infectieuze complicaties, transfusies en ziekenhuisopnamedagen.


Referentie

Chamuleau M, et al. RCODOX-M/R-IVAC versus dose-adjusted (DA)-EPOCH-R in patients with newly diagnosed high-risk Burkitt Lymphoma; first results of a multi-centered randomized HOVON/SAKK trial. EHA2022 Hybrid Congress, abstract LB2370..