Overzicht

Regionale samenwerking

Makkelijker toegang tot wetenschappelijke studies

  • 30 september 2022

Amsterdam UMC Cancer Center Amsterdam zet in de regio Noord-Holland/Flevoland met regionale ziekenhuizen een netwerk op voor onderzoek naar kanker. KWF Kankerbestrijding heeft hiervoor 2,4 miljoen subsidie toegekend.

Door een regionaal onderzoeksnetwerk te vormen, kunnen zowel de patiënten bij het Amsterdam UMC als in de regionale ziekenhuizen in studieverband een behandeling krijgen. Het voordeel voor het academisch ziekenhuis is bovendien dat ze met meer patiënten beter en sneller kankeronderzoek kunnen doen. In september start een pilot met drie ziekenhuizen: Flevoziekenhuis, Dijklander Ziekenhuis en Spaarne Gasthuis. Na deze pilot zullen er meer ziekenhuizen in de regio aansluiten. Vanuit de financiering van KWF worden researchverpleegkundigen in de regionale ziekenhuizen aangesteld. Zij gaan lokaal de diverse studies coördineren. Ook vragen zij of de patiënt bloed of weefsel wil afstaan voor de biobanken van Cancer Center Amsterdam.