Overzicht

Onderzoek van drie Nederlandse kankercentra

Betere overleving bij deelname klinische trial

  • 31 maart 2023

Mensen met Hodgkinlymfoom die deelnemen aan een klinische trial blijken een langere overleving te hebben dan wanneer ze buiten studieverband worden behandeld. Dat is de conclusie van een Nederlandse studie.

In de studie werden gegevens van patiënten met Hodgkinlymfoom, tussen 14 en 51 jaar oud bij diagnose, die tussen 1962 en 2002 in drie Nederlandse kankercentra met hun behandeling begonnen, geanalyseerd. De patiënten namen deel aan een studie van de EORTC Lymphoma Group of werden behandeld volgens de op dat moment geldende richtlijnen. Het bleek dat deelname aan een klinische studie leidde tot een betere overleving. Namelijk 29,4 jaar versus 27,4 jaar. Bij de patiënten die vóór 1983 zijn behandeld kwamen hart- en vaataandoeningen vaker voor bij mensen die in studieverband werden behandeld. Het voordeel kan mogelijk worden verklaard doordat patiënten die deelnemen aan klinische studies profiteren van nieuwe behandelingen, schrijven de onderzoekers.


Referentie

Juul SJ, Kicinski M, Schaapveld M, et al. Comparison of outcomes between Hodgkin’s lymphoma patients treated in and outside clinical trials: A study based on the EORTC-Dutch late effects cohortlinked data. Eur J Haematol. 2023;110:243-252.