Nr 1, maart '21

Voorwoord

Portretfoto (kleur) Rogier Mous

Rogier Mous

Goed nieuws

Veel mensen hebben in hun geïsoleerde COVID-pandemie-bestaan behoefte aan goed nieuws. Daarover later meer. Eerst wil ik iets zeggen over het afzwaaien van hoofdredacteur Mels Hoogendoorn. Er vertrekt met Mels een enthousiast, breed geïnteresseerd en nuchter persoon met een scherpe kijk op de samenstelling van de redactieraad. Meer »

Wetenschap

Portretfoto's (kleur) Inger Nijhof (links) en Mette Hazenberg

DE COBRA-KAI-STUDIE Onderzoek naar respons op COVID-19-vaccinatie bij hematologische patiënten

De COBRA-KAI-studie zal veel praktische en brede informatie opleveren over patiënten met verminderde afweer, verwachten hoofdonderzoekers dr. Inger Nijhof (links) en prof. dr. Mette Hazenberg, beiden internist-hematoloog in het Amsterdam UMC. Meer »

Portretfoto's (kleur) Inger Nijhof (links) en Mette Hazenberg DE COBRA-KAI-STUDIE Onderzoek naar respons op COVID-19-vaccinatie bij hematologische patiënten

De COBRA-KAI-studie zal veel praktische en brede informatie opleveren over patiënten met verminderde afweer, verwachten hoofdonderzoekers dr. Inger Nijhof (links) en prof. dr. Mette Hazenberg, beiden internist-hematoloog in het Amsterdam UMC. Meer »

Beroepsuitoefening

Illustratie (kleur) zwangerschap en chemo

ADVIESGROEP KANKER IN DE ZWANGERSCHAP HELPT BIJ BEHANDELBESLISSING Steeds vaker chemo tijdens de zwangerschap

Sinds 2012 bestaat de Adviesgroep Kanker in de Zwangerschap. Deze adviesgroep helpt artsen in heel Nederland bij het nemen van de beste behandel­beslissing voor patiënten met kanker tijdens hun zwangerschap. Meer »

Illustratie (kleur) zwangerschap en chemo ADVIESGROEP KANKER IN DE ZWANGERSCHAP HELPT BIJ BEHANDELBESLISSING Steeds vaker chemo tijdens de zwangerschap

Sinds 2012 bestaat de Adviesgroep Kanker in de Zwangerschap. Deze adviesgroep helpt artsen in heel Nederland bij het nemen van de beste behandel­beslissing voor patiënten met kanker tijdens hun zwangerschap. Meer »

Richtlijn

ROL MUTATIES STEEDS BETER UITGEKRISTALLISEERD ‘Nieuwe Waldenströmrichtlijn biedt mooie handvatten voor de praktijk’

De Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van Waldenström’s Macroglobulinemie (WM) en IgM-gerelateerde ziekten is in december 2020 officieel vastgesteld. De nieuwe richtlijn is vollediger en praktischer dan de vorige versie uit 2012. Meer »

Promotie

WINNAAR JAAP STEENBERGEN STIPENDIUM NVVH Voorzichtigheid geboden bij bloedplaatjestransfusies voor premature baby’s

Te vroeg geboren kinderen met ernstige trombopenie kunnen een plaatjes­transfusie krijgen om potentieel levens­bedreigende bloedingen te voorkomen. Dr. Suzanne Fustolo-Gunnink onderzocht of de transfusiegrenswaarde uit de richtlijn omlaag kan. Meer »

Overzicht dissertaties januari 2021

Een overzicht van dissertaties op het gebied van de klinische en preklinische hemato-oncologie. Meer »

Maatschappij

PALLIATIEVE ZORG BIJ HEMATOLOGISCHE MALIGNITEITEN EERDER AANKAARTEN 'Van uitstel komt vaak afstel’

Bij een hematologische maligniteit in een vergevorderde ziektefase is curatie door een intensieve behandeling niet uitgesloten. Dat maakt het lastig het moment te bepalen om het onderwerp palliatieve zorg aan te kaarten. En van uitstel komt afstel, wijst een recente Nederlandse studie uit. Meer »