Hemato-oncologie Nummer 4, pp. 15-17
nov 2021, jaargang 8
Hemato-oncologie Nr. 4, pp. 15-17
nov 2021, jr. 8
Richtlijn

HOUVAST EN LANDELIJK MEER UNIFORMITEIT NVvH-bestuur accordeert en publiceert nieuwe DLBCL-richtlijn

Recent is de Richtlijn diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) gepubliceerd. Een grote werkgroep van met name internist-hematologen en hematologisch geïnteresseerde radiologen en radiotherapeuten heeft hier de afgelopen jaren aan gewerkt. Werkgroepleden prof. dr. Josée Zijlstra (Amsterdam UMC; voorzitter) en dr. Marcel Nijland (UMC Groningen) vertellen over de totstandkoming en belangrijkste punten in de richtlijn.

Dr. Marcel Nijland: 'De modulaire opbouw maakt het mogelijk zo nodig te updaten'
Richtlijn

HOUVAST EN LANDELIJK MEER UNIFORMITEIT NVvH-bestuur accordeert en publiceert nieuwe DLBCL-richtlijn

Recent is de Richtlijn diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) gepubliceerd. Een grote werkgroep van met name internist-hematologen en hematologisch geïnteresseerde radiologen en radiotherapeuten heeft hier de afgelopen jaren aan gewerkt. Werkgroepleden prof. dr. Josée Zijlstra (Amsterdam UMC; voorzitter) en dr. Marcel Nijland (UMC Groningen) vertellen over de totstandkoming en belangrijkste punten in de richtlijn.

Dr. Marcel Nijland: 'De modulaire opbouw maakt het mogelijk zo nodig te updaten'
Over dit artikel
Auteur
Kees Vermeer
Over de auteur

Kees Vermeer, wetenschapsjournalist

Printdatum
26 november 2021
E-pubdatum
29 november 2021
ISSN print
2405-6677
ISSN online
2468-2233
DOI
https://doi.org/10.24078/hemato.2021.11.128203


Over dit artikel
Auteur
Kees Vermeer
Over de auteur

Kees Vermeer, wetenschapsjournalist

Printdatum
26 november 2021
E-pubdatum
29 november 2021
ISSN print
2405-6677
ISSN online
2468-2233
DOI
https://doi.org/10.24078/hemato.2021.11.128203