Hemato-oncologie Nummer 1, pp. 6-8
mrt 2019, jaargang 6
Hemato-oncologie Nr. 1, pp. 6-8
mrt 2019, jr. 6
Opleiding

NIEUW OPLEIDINGSPLAN HEMATOLOGIE ‘EPA’s bieden meerwaarde in nieuw opleidingsplan hematologie

In het nieuwe opleidingsplan hematologie zijn de minimumeisen ten aanzien van de duur en verschillende typen stages gedefinieerd, en zijn de opties voor de verdiepingsstage beschreven. Daarnaast zijn Entrustable Professional Activities (EPA’s) opgenomen. ‘Deze vormen geen nieuw scorelijstje, maar voegen daadwerkelijk iets toe aan de manier waarop we onze fellows evalueren’, vindt internist-hematoloog dr. Corine Hess (Radboudumc, Nijmegen), als opleider hematologie betrokken bij de totstand koming van het plan. Ze licht de belangrijkste veranderingen toe.

‘Snelle ontwikkelingen binnen de hematologie hebben geleid tot een toegenomen differentiatie binnen het vakgebied’
Opleiding

NIEUW OPLEIDINGSPLAN HEMATOLOGIE ‘EPA’s bieden meerwaarde in nieuw opleidingsplan hematologie

In het nieuwe opleidingsplan hematologie zijn de minimumeisen ten aanzien van de duur en verschillende typen stages gedefinieerd, en zijn de opties voor de verdiepingsstage beschreven. Daarnaast zijn Entrustable Professional Activities (EPA’s) opgenomen. ‘Deze vormen geen nieuw scorelijstje, maar voegen daadwerkelijk iets toe aan de manier waarop we onze fellows evalueren’, vindt internist-hematoloog dr. Corine Hess (Radboudumc, Nijmegen), als opleider hematologie betrokken bij de totstand koming van het plan. Ze licht de belangrijkste veranderingen toe.

‘Snelle ontwikkelingen binnen de hematologie hebben geleid tot een toegenomen differentiatie binnen het vakgebied’
Over dit artikel
Auteur
Astrid Danen
Over de auteur

Dr. Astrid Danen, wetenschapsjournalist

Printdatum
8 maart 2019
E-pubdatum
11 maart 2019
ISSN print
2405-6677
ISSN online
2468-2233


Over dit artikel
Auteur
Astrid Danen
Over de auteur

Dr. Astrid Danen, wetenschapsjournalist

Printdatum
8 maart 2019
E-pubdatum
11 maart 2019
ISSN print
2405-6677
ISSN online
2468-2233