Hemato-oncologie Nummer 3, pp. 34-36
sep 2015, jaargang 2
Hemato-oncologie Nr. 3, pp. 34-36
sep 2015, jr. 2
Promotie

Van fatale stamcelziekte naar genezing? CML-patiënten met diepe respons kunnen veilig stoppen met TKI’s

Patiënten met chronische myeloïde leukemie met een langdurende, diepe respons kunnen veilig stoppen met de behandeling met tyrosinekinaseremmers. Ruim de helft vertoont binnen een jaar een recidief, maar is bij hervatting van de therapie nog steeds gevoelig voor die middelen. Dat blijkt uit onderzoek van dr. Noortje Thielen, die 21 mei jl. promoveerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Daarnaast bleek dat het aandeel leukemische stamcellen bij diagnose correleerde met klinische karakteristieken en respons. Door het stamcelcompartiment in kaart te brengen hoopt ze nieuwe potentiële targets te identificeren en zo bij te kunnen dragen aan genezing van de ziekte.

‘We weten dat de respons bij drie en zes maanden een belangrijke voorspeller is voor de totale overleving op veel langere termijn’
Promotie

Van fatale stamcelziekte naar genezing? CML-patiënten met diepe respons kunnen veilig stoppen met TKI’s

Patiënten met chronische myeloïde leukemie met een langdurende, diepe respons kunnen veilig stoppen met de behandeling met tyrosinekinaseremmers. Ruim de helft vertoont binnen een jaar een recidief, maar is bij hervatting van de therapie nog steeds gevoelig voor die middelen. Dat blijkt uit onderzoek van dr. Noortje Thielen, die 21 mei jl. promoveerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Daarnaast bleek dat het aandeel leukemische stamcellen bij diagnose correleerde met klinische karakteristieken en respons. Door het stamcelcompartiment in kaart te brengen hoopt ze nieuwe potentiële targets te identificeren en zo bij te kunnen dragen aan genezing van de ziekte.

‘We weten dat de respons bij drie en zes maanden een belangrijke voorspeller is voor de totale overleving op veel langere termijn’
Over dit artikel
Auteur
Astrid Danen
Over de auteur

Astrid Danen, wetenschapsjournalist

 

Printdatum
29 augustus 2015
E-pubdatum
1 september 2015
ISSN print
2405-6677
ISSN online
2468-2233


Over dit artikel
Auteur
Astrid Danen
Over de auteur

Astrid Danen, wetenschapsjournalist

 

Printdatum
29 augustus 2015
E-pubdatum
1 september 2015
ISSN print
2405-6677
ISSN online
2468-2233