Nr 3, september '15

Voorwoord

Portretfoto Peter te Boekhorst

Peter te Boekhorst

Zomer...

Hopelijk kunnen we u wederom boeien met deze nieuwe uitgave vol verrassende onderwerpen, zoals seksualiteit en (hematologische) maligniteiten. Meer »

Wetenschap

Portretfoto (kleur) Peter Huijgens

HEMATOLOGISCHE KANKERREGISTRATIE Blauwdruk voor registratie solide tumoren

IKNL-bestuurder prof. dr. Peter Huijgens stelt vast dat de ruimere registratie van PHAROS binnen de NKR nu uitgebreid wordt naar niet-hematologische kankersoorten. Dat is volgens hem ook cruciaal voor het prudent inzetten van dure geneesmiddelen. Meer »

Portretfoto (kleur) Peter Huijgens HEMATOLOGISCHE KANKERREGISTRATIE Blauwdruk voor registratie solide tumoren

IKNL-bestuurder prof. dr. Peter Huijgens stelt vast dat de ruimere registratie van PHAROS binnen de NKR nu uitgebreid wordt naar niet-hematologische kankersoorten. Dat is volgens hem ook cruciaal voor het prudent inzetten van dure geneesmiddelen. Meer »

PATHOLOGIE-SERVICEFACILITEIT HOP ‘Zonder wetenschappelijk onderzoek geen vooruitgang’

Zonder wetenschappelijk onderzoek geen vooruitgang. Dankzij de HOP worden biomarkergebaseerde trials en targeted behandeling van lymfoompatiënten mogelijk. Meer »

PATHOLOGIE-SERVICEFACILITEIT HOP ‘Zonder wetenschappelijk onderzoek geen vooruitgang’

Zonder wetenschappelijk onderzoek geen vooruitgang. Dankzij de HOP worden biomarkergebaseerde trials en targeted behandeling van lymfoompatiënten mogelijk. Meer »

Samengestelde hoofdillustratie bij artikel

METEN MET MEERDERE MATEN ‘De QALY is geen heilige graal’

In de discussie over dure geneesmiddelen wordt kosteneffectiviteit bij voorkeur gemeten in de ‘gouden standaard’ QALY. Maar hoe bepalend is die maat? Een gesprek met specialist in meetmodellen dr. Paul Krabbe. Meer »

Samengestelde hoofdillustratie bij artikel METEN MET MEERDERE MATEN ‘De QALY is geen heilige graal’

In de discussie over dure geneesmiddelen wordt kosteneffectiviteit bij voorkeur gemeten in de ‘gouden standaard’ QALY. Maar hoe bepalend is die maat? Een gesprek met specialist in meetmodellen dr. Paul Krabbe. Meer »

Portret

Portretfoto Pieter Sonneveld

PROF. DR. PIETER SONNEVELD GEËERD MET KYLE LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD De juiste richting bepalen, de grote lijnen uitzetten

Afgelopen juni is prof. dr. Pieter Sonneveld onderscheiden voor zijn onderzoek naar multipel myeloom. Van schijnbare beperkingen heeft Sonneveld grote voordelen gemaakt, zodat niemand om hem heen kan of wil. Hij gaat zelfs onafhankelijke registratietrials uitvoeren. Meer »

Portretfoto Pieter Sonneveld PROF. DR. PIETER SONNEVELD GEËERD MET KYLE LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD De juiste richting bepalen, de grote lijnen uitzetten

Afgelopen juni is prof. dr. Pieter Sonneveld onderscheiden voor zijn onderzoek naar multipel myeloom. Van schijnbare beperkingen heeft Sonneveld grote voordelen gemaakt, zodat niemand om hem heen kan of wil. Hij gaat zelfs onafhankelijke registratietrials uitvoeren. Meer »

Promotie

VAN FATALE STAMCELZIEKTE NAAR GENEZING? CML-patiënten met diepe respons kunnen veilig stoppen met TKI’s

Patiënten met chronische myeloïde leukemie met een langdurende, diepe respons kunnen veilig stoppen met de behandeling met tyrosinekinaseremmers. Dat blijkt uit onderzoek van dr. Noortje Thielen, die 21 mei jl. promoveerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Meer »

Overzicht dissertaties juni t/m augustus 2015

Een overzicht van dissertaties op het gebied van de klinische en preklinische hemato-oncologie. Meer »

3
september '15
jaargang 2

Beroepsuitoefening

STROEVE ARBEIDSMARKT BLIJFT ZORGENKINDJE ‘Wel werk, geen vaste aanstelling voor jonge klaren’

Dr. Laurens Nieuwenhuizen, in het laatste jaar van zijn opleiding, en dr. Reinier Raymakers, opleider in het UMC Utrecht, beschrijven de huidige situatie op de arbeidsmarkt voor jonge klaren en gaan in op de oorzaken ervan. Meer »

Maatschappij

UITERMATE RELEVANT VOOR KWALITEIT VAN LEVEN Maak gevolgen kankerbehandeling voor seksualiteit beter bespreekbaar

Volgens verpleegkundig specialist Corien Eeltink (VUmc) en psycholoog/seksuoloog Daniela Hahn (NKI-AvL) is het thema buitengewoon relevant voor de kwaliteit van leven. Meer »