Nr 1, december '14

Voorwoord

Portretfoto (kleur) Dr. Peter te Boekhorst

Peter te Boekhorst

Een brede blik

Een nieuw tijdschrift voor internist-hematologen – is dat nu nodig? Ik hoor het u denken, maar de redactieraad en ik menen van wel. Meer »

Wetenschap

Symbolische samengestelde illustratie van de voor en nadelen van wetenschappelijk onderzoek in de periferie

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VANUIT EEN ALGEMEEN ZIEKENHUIS Verrijking en verdieping van het werk

Internist-hematologen dr. Mels Hoogendoorn, dr. Mark-David Levin en dr. Marten Nijziel vertellen over zowel de haken en ogen als voordelen van het bezig zijn met wetenschappelijk onderzoek in ‘de periferie’. Meer »

Symbolische samengestelde illustratie van de voor en nadelen van wetenschappelijk onderzoek in de periferie WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VANUIT EEN ALGEMEEN ZIEKENHUIS Verrijking en verdieping van het werk

Internist-hematologen dr. Mels Hoogendoorn, dr. Mark-David Levin en dr. Marten Nijziel vertellen over zowel de haken en ogen als voordelen van het bezig zijn met wetenschappelijk onderzoek in ‘de periferie’. Meer »

VEELBELOVENDE GENEESMIDDELEN VOOR DE BEHANDELING VAN CHRONISCHE LYMFATISCHE LEUKEMIE Behandeling CLL volop in beweging

De EMA bracht onlangs een positief advies uit voor de marktautorisatie van ibrutinib en idelalisib bij CLL. Voorzitter prof. dr. Arnon Kater van de HOVON-werkgroep CLL gaat in op de mogelijke plaats van beide middelen in de behandeling. Meer »

VEELBELOVENDE GENEESMIDDELEN VOOR DE BEHANDELING VAN CHRONISCHE LYMFATISCHE LEUKEMIE Behandeling CLL volop in beweging

De EMA bracht onlangs een positief advies uit voor de marktautorisatie van ibrutinib en idelalisib bij CLL. Voorzitter prof. dr. Arnon Kater van de HOVON-werkgroep CLL gaat in op de mogelijke plaats van beide middelen in de behandeling. Meer »

Wat gaat daratumumab brengen?

ONGEËVENAARDE RESULTATEN IMMUNOTHERAPIE BIJ GERECIDIVEERD EN REFRACTAIR MULTIPEL MYELOOM Wat gaat daratumumab brengen?

Recentelijk toonden klinische studies aan dat daratumumab bij gerecidiveerd of refractair multipel myeloom veilig en effectief is. Prof. dr. Henk Lokhorst en dr. Niels van de Donk zijn vanaf het eerste uur betrokken bij het (pre)klinisch onderzoek en delen met Hemato-oncologie hun visie op de toekomst van daratumumab binnen de hematologie. Meer »

Wat gaat daratumumab brengen? ONGEËVENAARDE RESULTATEN IMMUNOTHERAPIE BIJ GERECIDIVEERD EN REFRACTAIR MULTIPEL MYELOOM Wat gaat daratumumab brengen?

Recentelijk toonden klinische studies aan dat daratumumab bij gerecidiveerd of refractair multipel myeloom veilig en effectief is. Prof. dr. Henk Lokhorst en dr. Niels van de Donk zijn vanaf het eerste uur betrokken bij het (pre)klinisch onderzoek en delen met Hemato-oncologie hun visie op de toekomst van daratumumab binnen de hematologie. Meer »

Portret

Portretfoto (kleur) van prof. dr. Sonja Zweegman

PROF. DR. SONJA ZWEEGMAN: 'MINDER REGELS, MEER RUIMTE VOOR HET GEWETEN' In de geest van Michel de Montaigne

Vorig jaar oktober volgde internist-hematoloog prof. dr. Sonja Zweegman haar collega prof. dr. Peter Huijgens op als hoogleraar Hematologie en hoofd van de afdeling Hematologie van het VUmc in Amsterdam. Afgelopen september sprak zij haar oratie uit. Meer »

Portretfoto (kleur) van prof. dr. Sonja Zweegman PROF. DR. SONJA ZWEEGMAN: 'MINDER REGELS, MEER RUIMTE VOOR HET GEWETEN' In de geest van Michel de Montaigne

Vorig jaar oktober volgde internist-hematoloog prof. dr. Sonja Zweegman haar collega prof. dr. Peter Huijgens op als hoogleraar Hematologie en hoofd van de afdeling Hematologie van het VUmc in Amsterdam. Afgelopen september sprak zij haar oratie uit. Meer »

Beleid

ACTIE VEREIST OM BETAALBAARHEID EN INNOVATIE VAN MEDICATIE VEILIG TE STELLEN Geoormerkt geld voor dure geneesmiddelen

Voor dure geneesmiddelen en weesgeneesmiddelen zou niet het marktmechanisme moeten gelden van ons huidige zorgstelsel. Prof. dr. Nicole Blijlevens stelt dat oplossingen deels binnen Nederland worden gevonden, maar ook deels alleen op Europees niveau. Meer »

Opleiding

GEVANGEN IN TANG VAN HOGE WERKDRUK EN KRAPPE ARBEIDSMARKT Onzekere toekomst jonge hematologen

Internist-hematologen die net de opleiding hebben afgerond, lopen tegen het probleem aan van een krappe arbeidsmarkt. Werkloosheid is er nauwelijks, maar een vaste aanstelling vinden is vandaag de dag beslist een probleem. Meer »

1
december '14
jaargang 1

Beroepsuitoefening

E-HEALTHPROGRAMMA DRAAGT BIJ AAN OPTIMALE BEHANDELING E-coach bij CML

Dr. Peter Westerweel ontwikkelt met collega’s van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht een e-healthprogramma voor patiënten met chronisch myeloïde leukemie (CML). Zij zijn onder meer bezig met een systeem om de therapietrouw te controleren en te verbeteren. Meer »

Maatschappij

GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID BEROEPSGROEP EN PATIËNTORGANISATIE Patient empowerment kernbegrip voor Hematon

Patiëntenorganisatie Hematon heeft een forse ambitie: zorgen dat patiëntbehandeling en onderzoek worden gezien als gezamenlijke verantwoordelijkheid van arts en patiënt. Hematon-voorzitter Jan Boonstra geeft zijn visie. Meer »