COMMISSIE DURE GENEESMIDDELEN WIL MEDICIJNEN TOEGANKELIJK EN BETAALBAAR HOUDEN

‘Absurde prijzen voor middelen die nog niet eens levensverlengend werken’

  • 7 min.
  • Beleid

Op initiatief en onder voorzitterschap van prof. dr. Nicole Blijlevens (Radboudumc) is in augustus 2020 de Commissie Dure Geneesmiddelen van de NVvH van start gegaan. Doel is om strategisch en tactisch beleid verder te ontwikkelen voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid van (dure) hematologische medicatie voorafgaand aan Europese markttoelating. ‘Er worden absurde prijzen gerekend voor middelen die nog niet eens levensverlengend werken. Dit is een maatschappelijk vraagstuk waarvoor strenge wetgeving moet komen.’

Symbolische Illustratie (kleur) Excessieve prijsstijgingen
Beeld: Mireille Schaap | Schaapachtig

Blijlevens is al ruim tien jaar bezig met dit onderwerp. Zij heeft de afgelopen jaren vele contacten gelegd met VWS, het Zorginstituut, zorgverzekeraars en fabrikanten van geneesmiddelen. ‘Dat was nog voor de tijd van de sluis voor nieuwe middelen en het landelijke hoofdlijnenakkoord voor medisch-specialistische zorg. Die pioniersfase is inmiddels voorbij en in 2019 is het tweede hoofdlijnenakkoord afgesloten. Daarin is onder meer afgesproken om het gepast gebruik van dure middelen te stimuleren. Gaandeweg realiseerde ik me dat mijn kennis over dit dossier niet bij mij moest blijven maar breder gedeeld moest worden. Daarom heb ik eind 2019 aan het NVvH-bestuur voorgesteld om de Commissie Dure Geneesmiddelen op te richten.’

Van alle kanten aandacht

De afgelopen jaren zijn ook andere veldpartijen serieus met het onderwerp aan de slag gegaan: de zorgverzekeraars hebben de cieBAG opgericht, de overheid heeft de sluisprocedure in het leven geroepen en het

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?