NIEUWE RICHTLIJN DIAGNOSE EN BEHANDELING VAN FEBRIELE NEUTROPENIE DOOR CHEMOTHERAPIE

‘Richtlijn als handvat gebruiken voor empirische antibiotische therapie’

  • 4 min.
  • Richtlijn

Bij patiënten met febriele neutropenie door chemotherapie wordt standaard gestart met empirische antibiotische therapie, maar er is aanzienlijke variatie in de behandeling. Met een nieuwe richtlijn wil de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) houvast bieden.

Maak gratis account
en krijg toegang tot alle artikelen

Al een account?