Polderen

  • 1 min.
  • Voorwoord
Portretfoto (kleur) Rogier Mous

15 Miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde
Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde

Dit reclamefilmpje van de Postbank werd 25 jaar geleden onbedoeld ons alternatieve volkslied. De tekst van 15 Miljoen Mensen blijkt anno nu nog verrassend actueel als je kijkt naar de polarisatie die in Nederland is ontstaan tijdens de COVID-19-pandemie. Als Nederlanders gunnen wij andersdenkenden namelijk graag alle ruimte, maar alleen als dat anders den ken ons zelf niet in de weg zit. Echt lastige andersdenkenden krijgen zelfs een aparte naam; zo hadden we vroeger de ketters, hippies, misfits en yuppies. En nu zijn er de wappies.

Onder de term ‘wappie’ worden alle andersdenkenden die het openlijk oneens zijn met alle restrictieve maatregelen en/of zich niet laten vaccineren tegen COVID-19 over een kam geschoren. De Nederlandse overheid doet verwoede pogingen met QR-codes deze wappies in het gareel te krijgen, maar ziet daarbij een cruciaal punt over het hoofd. Als we namelijk iets hebben geleerd uit het verleden over andersdenkenden is dat directief optreden vaak een averechts effect heeft. Dat het ook anders kan bewijzen de huisartsen die in strenge geloofsgemeenschappen en achterstandswijken met succes het gesprek blijven aangaan over alle (on)waarheden over COVID en vaccinatie. Dit laatste maakt duidelijk dat voor de oplossing van het probleem naast autoritair beleid nog iets anders nodig is: polderen. Laten wij Nederlanders daar nou ook eens heel goed in zijn.

Als auteurs van de nieuwe DLBCL-richtlijn hebben Josée Zijlstra en Marcel Nijland het afgelopen jaar hun diploma polderen wel verdiend. In het interview worden de belangrijkste veranderingen in het behandeladvies voor DLBCL uiteengezet. Verder een interview met Simone Oerlemans en Belle de Rooij, waarin zij laten zien hoe patiëntgerapporteerde symptomen ons meer kunnen leren over hoe patiënten hun ziekte en behandeling ervaren. Ook licht Gerwin Huls een tipje van de sluier op over hoe AML-behandeling bij ouderen er door de komst van targeted agents over een aantal jaren vermoedelijk uit zal zien. Ten slotte wordt het proefschrift van Peter van Balen uitgelicht; zijn onderzoek toont aan dat door vergroting van de kennis over HLA-moleculen kan leiden tot betere donorselectie voor allogene stamceltransplantatie.