OVERHEID KOMT MET STRIKTERE REGELS

‘Pragmatische benadering hematologen van komende Wet Zeggenschap Lichaamsmateriaal volstaat’

  • 6 min.
  • Beleid
  • Juridische aspecten

Met het wetsvoorstel Wet Zeggenschap Lichaamsmateriaal wil de overheid tot striktere regels komen over wat er wel en niet met opgeslagen lichaamsmateriaal mag gebeuren. Ook scherpt de overheid de regels ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens verder aan. De hemato-oncologie gaat al heel integer met lichaamsmateriaal om, stelt advocaat Nicole Kien van LS&H Lawyers. Het is dus zaak zo praktisch mogelijk met deze veranderingen om te gaan.

Zorgprofessionals voor wie data- en weefselbewaring van patiënten een onderdeel van hun werk is, hebben daarbij in beginsel te maken met drie wetten. Om te beginnen is voor het bewaren van data van patiënten de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBo) van toepassing. Kien: ‘Hierin is kort gezegd bepaald dat de arts een medisch dossier moet inrichten met betrekking tot de behandeling van de patiënt, waarin de arts aantekening houdt van de gegevens omtrent de gezondheid van de patiënt.’ Hiernaast speelt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) een belangrijke rol op het gebied van gegevensverzameling van patiënten. ‘Hierin zijn onder meer de voorwaarden en beperkingen met betrekking tot het bewaren van persoons gegevens vastgelegd’, zegt Kien. ‘Bijvoorbeeld dat persoonsgegevens slechts mogen worden verwerkt indien

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?